Shamballa Reiki Ra-Sheeba

ZASVĚCENÍ DO ENERGIÍ REIKI, SHAMBALLA, RA SHEEBA

Jsem zasvěcena do mistrovských stupňů Reiki, mistr Shamballa a mistr Ra Sheeba. To znamená, že mohu zasvěcovat kohokoli do všech stupňů těchto typů energetických systémů včetně mistrovských stupňů.

Nejedná se o terapie ani o masáže. Zasvěcení je aktivace antén a kanálů pro příjem těchto energií. Současně se ukotví určité světelné symboly ve vašem energetickém poli, které vám pak po celý život budou pomáhat zprostředkovávat přenos výše jmenovaných energií (Světel) skrze vás, a to kdykoli budete chtít, pro použití k harmonizaci sebe i druhých.

Zasvěcuji jen osobně a vždy jen jednoho člověka, nikoli skupinu, jak tomu často bývá jinde. Cena zasvěcení je podmíněna některými skutečnostmi a je určována pro každý stupeň zasvěcení zvlášť. Čím vyšší stupeň, tím vyšší cena. Minimální cena jednoho zasvěcení je 1200 Kč za stupeň.

U každého zájemce nejprve zjistím, zda je pro něj konkrétní zasvěcení vhodné a bezpečné. Pokud ano, ještě upravím jeho energetický systém na lehátku tak, aby zasvěcení proběhlo jemně, bezpečně a příjemně.

V případě REIKI lze zasvětit na jedné návštěvě pouze do jednoho stupně. Mistrovský stupeň je čtvrtý. Reiki je univerzální vesmírná léčitelská energie, která se předává dlaněmi a prochází před tím srdcem. Lidé ji vnímají jako teplo – i výraznější, vzácně i jako jemné vibrace. Působí na tělo i na duši zasvěceného, u klienta působí více na tělo. Jeden stupeň vyjde na 1200 Kč a jednu návštěvu cca 2 hodiny.

V případě SHAMBALLY, která je nejbezpečnější a nejméně náročná, je možné zasvěcení do více stupňů, většinou do dvou najednou. Mistrovský stupeň je čtvrtý. Pro zasvěceného jde o energie andělů, archandělů a nanebevzatých mistrů, o vesmírné energie z vyšších dimenzí, které působí zejména primárně na duši a na duchovní rozvoj. Působí tedy hlavně na schopnost vnímat více mimo běžné lidské smysly. Je velmi jemná a není potřeba používat ruce. Není vnímána většinou jako teplo, ale spíše jako světlo nebo jako příjemné vibrace a vize. Každý stupeň zvlášť stojí 1200 Kč, více stupňů není násobek, ale jen určité navýšení původní částky. Zasvěcení trvá asi hodinu až hodinu a půl.

V případě RA-SHEEBY je možno získat dva stupně plus mistrovský najednou, pokud jste v tak harmonickém stavu, že to pro vás nebude nebezpečné. Například toto rozsáhlé zasvěcení do Ra Sheeby stojí 2200 Kč, pokud se stihne za jednu návštěvu v délce trvání cca 2 hodiny. Oproti Reiki a Shamballe, jde o zcela odlišný typ energií, do kterých bývali zasvěcováni například faraoni ve Starobylém Egyptě. Souvisí s pyramidami, s bohem Ra a bohyní Isis a s určitými vesmírnými vyspělými civilizacemi, které nám pomáhají se povznést nad třídimenzionální realitu. Je velmi dynamická a silná. Posílí spojení nejen s nebem, ale i se zemským jádrem a celkově blahodárně působí nejen na duši, ale hlavně na tělo – fyzické i jemnohmotné. Je nejsilnější ve vnímání při zasvěcování. Téměř každý má při tomto zasvěcení vize a prožitky z pyramid, často je vidět tekuté zlato, kterým je zasvěcovaný celý proléván. I kdyby klient nevnímal téměř nic při zasvěcení do jemné Reiki či ještě jemnější Shambally, pak při zasvěcení do Ra Sheeby vnímat „něco“ jistě bude.

Více o těchto energetických systémech pojednávám na stránkách věnovaných kraniosakrální terapii a práci s energiemi.

www.slunecnikruh.cz | Kraniosakrální terapie kurzy | www.amarhea.cz | www.saman-ka.cz
Design and Webhosting by FlashLink